Nadležne institucije ne reagiraju!

0
286

Ovim putem vas ponovno informiramo o postupanju Općine Omišalj glede skandaloznog projekta izgradnje građevine Prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin u Omišlju, na otoku Krku.

Podsjećamo, dana 12. srpnja 2019. godine, podnesena je prijava Državnom inspektoratu radi povrede propisa kojima se uređuje gradnja. Nakon šta smo utvrdili da je broj nezakonito izgrađenih pilota, od prve prijave do dana 22. srpnja 2019. godine, višestruko povećan, uputili smo ponovljenu prijavu Državnom inspektoratu.

Budući da do današnjeg dana nismo dobili očitovanje niti od jedne nadležne institucije, ponovili smo prijavu povrede propisa kojima se uređuje gradnja.

mr. sc. Mirela Ahmetović

Načelnica Općine Omišalj

Bez komentara

Ostavi komentar