Hrvatski sabor prihvatio izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu

0
275

Na sjednici održanoj 14. lipnja 2019. Hrvatski sabor je sa 105 glasova ‘za’ i 3 ‘protiv’ prihvatio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. koje je Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan predstavio zastupnicima 6. lipnja 2019. godine.

Izvješće se temelji na podacima prikupljenim od ukupno 4.856 tijela javne vlasti, odnosno 84% od 5.797 tijela koja su na dan 21. veljače 2019. godine bili obveznici dostave Izvješća. Opća je ocjena da se stanje u pogledu transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti postupno poboljšava, kako u smjeru jačanja objave informacija na internetu, tako i u kvaliteti postupanja po zahtjevima korisnika. Tijela javne vlasti postaju odgovornija prema svojim Zakonom utvrđenim obvezama, no i dalje zabrinjava veliki broj nezakonitih rješenja. Istovremeno, građani postupno sve više koriste pravo na pristup informacijama.

U tekstu Zaključka Hrvatskoga sabora o prihvaćanju izvješća posebno se naglašava da su tijela javne vlasti dužna odgovarati na zahtjeve za pristup informacijama i kada ih podnose članovi predstavničkih tijela (Hrvatskog sabora, Gradske skupštine Grada Zagreba, županijskih skupština te općinskih i gradskih vijeća), bez obzira na njihovo pravo na podnošenje zastupničkih i vijećničkih pitanja.

Godišnje savjetovanje službenika za informiranje, Šibenik 15. i 16. listopada 2019.

Povjerenik za informiranje započinje s održavanjem godišnjih savjetovanja službenika za informiranje tijela javne vlasti s ciljem omogućavanja detaljnog uvida u praktične i znanstvene aspekte postupanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, kako bi se doprinijelo standardizaciji njegove primjene, olakšao rad službenicima za informiranje i pružila stručna pomoć, smanjio broj žalbenih postupaka te ojačala transparentnost i zakonitost postupanja tijela javne vlasti.

Godišnje savjetovanje službenika za informiranje održat će se u Šibeniku, u kompleksu Amadria, hotel „Ivan”, 15.i 16. listopada 2019. godine. Središnje teme savjetovanja dva su najčešća specifična ograničenja za ostvarivanje prava na pristup informacijama – zaštita osobnih podataka i poslovna tajna, o čemu će, s prikazima i analizom primjera iz prakse govoriti stručnjaci u području upravnog prava, suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, te predstavnici Ureda povjerenika za informiranje i Agencije za zaštitu osobnih podataka

Savjetovanje će se baviti i drugim pitanjima od interesa za službenike za informiranje, a koncipirano je tako da se kroz diskusiju, pitanja i odgovore ostvari interakcija između predavača i sudionika.

Za sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje ne plaća se kotizacija, već samo stvarni materijali troškovi smještaja i prehrane, a zainteresirani službenici za informiranje mogu prijaviti sudjelovanje do 22. srpnja 2019. godine.

Više informacija o programu, uključujući okvirni program i registracijski obrazac dostupni su na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje na sljedećoj poveznici.

Analitička izvješća o transparentnosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija

S ciljem jačanja transparentnosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Povjerenik za informiranje od 2016. godine provodi analitička praćenja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, br. 25/13, 85/15) u županijama, gradovima i općinama u dijelu koji se odnosi na obvezu proaktivne objave informacija (članak 10.), provedbe savjetovanja s javnošću (članak 11.) i osiguravanja javnosti rada (članak 12.), a rezultati provedenog praćenja i preporuke za poboljšanje predstavljaju na regionalnim edukacijama.

Dosadašnjim analitičkim praćenjima bilo je obuhvaćeno 10 županija i jedinica lokalne samouprave s njihovog područja (Krapinsko-zagorska, Šibensko-kninska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Zadarska, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Dubrovačko-neretvanska, Zagrebačka i Splitsko-dalmatinska županija). Nastavljajući provedbu analitičkih praćenja u 2019. godini, Povjerenik za informiranje do sada je objavio je analitička izvješća za Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, a do kraja godine analitičkim praćenjima bit će obuhvaćene i Istarska, Međimurska te Koprivničko-križevačka županija

Analitička izvješća dostupna su na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje na sljedećoj poveznici.

Bez komentara

Ostavi komentar