Pravila privatnosti

0
246

Dobrodošli na stranice novinarskog portala HRnews.hr omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja

Portal HRnews.hr sastoji se od vlastitih sadržaja i sadržaja oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na druge stranice.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici HRnews.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala HRnews.hr ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu portalu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja portala HRnews.hr  i drugih vlasnika autorskih prava.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava portala HRnews.hr  i podložno je tužbi.

Privatnost

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

HRnews.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke iz registracije, te ostale podatke o korisniku, HRnews.hr neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

HRnews.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala. Ove podatke portal koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

Komentiranje

Komentar je na HRnews.hr portalu besplatan. Komentari koje korisnici postavljaju na portal HRnews.hr moraju biti civilizirani i ukusni. Ne dozvoljavaju se uvredljivi ili pogrdni komentari, koji nisu konstruktivni i pristojni ili koji se postavljaju s namjerom izazivanja nevolja. Također se ne dozvoljava postavljanje nezakonitih, klevetničkih, prijetećih, opscenih, diskriminirajućih i seksualno orijentiranih sadržaja.

Autorska prava

HRnews.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava HRnews.hr portala i podložno je tužbi.

Odgovornost

Tekstovi su pisani u skladu sa činjenično potkrepljenim dokazima. Svaki novinar osobno je odgovoran za svako iskrivljivanje istine, dovođenje u zabludu, klevetu, uvredu ili iznošenje podataka protivno propisima Zakona o informiranju medija.  Kaznenog zakona, prekršajnih propisa i dr. pozitivnih zakona RH. Svaki novinar upozoren je na gore navedeno, te je time HRnews.hr zajedno sa vlasnikom oslobođen od svih vrsta gonjenja i odgovornosti.

Izmjene uvjeta korištenja

HRnews.hr portal zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Dijeli
Prethodan članakKontakt
Idući članakDobar dan, svijete!

Bez komentara

Ostavi komentar