Veće plaće moraju biti rezultat rasta produktivnosti i konkurentnosti!

26 Listopad 2017

Zastupnica Ivana Maletić sudjelovala je u srijedu 25. listopada u Europskom parlamentu u Strasbourgu na sastanku s predstavnicima medija na temu aktualne izmjene Direktive o upućenim radnicima o kojoj se zadnjih dana vode brojne rasprave. 

Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. godine o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga odnosi se na tri situacije prekograničnog upućivanja u okviru pružanja usluga: upućivanje radnika na temelju ugovora sklopljenog između poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u drugoj državi, upućivanje u podružnicu poslodavaca ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i poslodavac te upućivanje radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u drugoj državi.

Prijedlogom izmjena predlažu se izmjene Direktive 96/71/EZ u tri glavna područja:

1. Primitak koji se jamči upućenim radnicima za vrijeme upućivanja

2. Pravila o upućenim radnicima preko agencija za privremeno zapošljavanje

3. Definiranje prava upućenih radnika u slučajevima dugoročnog upućivanja

Glavne djelatnosti koje se spominju i na koje se najviše odnosi ova direktiva jesu djelatnosti građevine, zdravstvene njege (njegovateljice) i promet.

Izvjestiteljice Elisabeth Morin-Chartier (EPP), Agnes Jongerius (S&D) su ispred Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja pripremile Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga koje je usvojeno u ponedjeljak 16. listopada 2017. Rezultati glasovanja o izmjenama regulative na Odboru bili su: 32+, 8 -, 13 suzdržanih, te se glasovalo i o dozvoli za pregovore s Vijećem, a rezultat je bio sljedeći: 44 + i 8 -. Izvjestiteljice su tako dobile zeleno svjetlo za pokretanje pregovora s Vijećem. S obzirom da nije bilo zahtjeva najmanje 77 zastupnika za posebnim glasovanjem o ovom Izvješću na Plenarnoj sjednici Parlamenta postupak pregovora može započeti.

GLAVNE PROMJENE

1. Primitak /naknada za vrijeme upućivanja (remuneration)

Uvođenjem principa „jednake plaće za jednak rad na istom mjestu" upućeni radnik ima sva prava kao i domaći radnik, odnosno ne samo kao do sad zagarantiranu minimalnu plaću, uvećanu za prekovremeni rad nego i ostale bonuse i dodatke koji su u državi u koju je upućen propisani (noćni rad, božićnica, 13. plaća, uplate u obvezne fondove i sl.)

S obzirom da svaka država članica samostalno utvrđuje dodatna prava, neke razvijene države članice imaju izuzetno visoke standarde koje poduzetnici koji nastupaju na njihovom tržištu iz manje razvijenih država neće moći primjenjivati za svoje upućene radnike što će ugroziti njihovu mogućnost izlaska na ta tržišta.

Države članice moraju transparentno objaviti informacije o tome koji se elementi smatraju sastavnim dijelom primitka, a u slučaju neobjavljivanja poduzetnike se ne može smatrati odgovornima ako za svoje upućene radnike ne računaju sve bonuse. Planira se uspostaviti jedinstveni portal, a dok se ne otvori svaka država mora objaviti na svojim službenim stranicama detaljne upute o elementima koje ulaze u kategoriju primitka.

2. Agencijsko poslovanje

Sprječava se da poduzeća preko agencija za privremeno zapošljavanje angažiraju radnike iz drugih država koje, preko agencije, plaćaju po uvjetima iz tih država i tako osiguravaju radnu snagu koju plaćaju manje nego da su sami zaposlili radnika po uvjetima definiranim za radnike iz njihove države. Prijedlogom izmjena domaći agencijski radnici i strani agencijski radnici se izjednačavaju, točnije uvjeti moraju biti jednaki najmanje uvjetima da je te radnike zaposlilo poduzeće korisnik samostalno.

Ovo je pozitivna promjena koja onemogućava isplate manje plaće radnicima iz manje razvijenih država za obavljanje poslova kod poslodavaca u razvijenim državama članicama.

3. Vremensko trajanje upućivanja

Tema o kojoj se najviše raspravlja, odnosi se na vremenski period upućivanja nakon kojeg se na upućenog radnika primjenjuje radno zakonodavstvo zemlje domaćina. Prijedlog od strane Europskog parlamenta je 24 mjeseca + dodatnih 24 mjeseca u iznimnim slučajevima (nije jasno o kakvim je iznimnim situacijama te će to biti potrebno dodatno utvrditi), i to je potvrđeno na Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja. Međutim Vijeće je jučer usvojilo pristup od 12 mjeseci + dodatnih 6 mjeseci u iznimnim slučajevima. Nadamo se da će u pregovorima između Parlamenta i Vijeća biti prihvaćeno stajalište Parlamenta.

4. Promet

Za promet se predlaže donošenje posebne uredbe („lex specialis") jer je administrativno vrlo zahtjevno za prijevoznike obračunavati plaću vozača po pravilima više država u istom danu što se dodatno komplicira potrebnim obračunom sati odnosno vremenom provedenim u svakoj državi. S obzirom da posebna uredba za promet nije donesena predlaže se da se u prijelaznom periodu, primjenjuje direktiva o upućenim radnicima, što će znatno otežati funkcioniranje prijevoznika. 

5. Rok prijenosa direktive

U prijedlogu Parlamenta rok je 3 + 1 godina, odnosno 3 godine za usvajanje i objavu te maksimalno još jedna godina za implementaciju. U prijedlogu Vijeća rok je 3 godine za usvajanje, objavu i implementaciju direktive.

HRVATSKO STAJALIŠTE na Vijeću bilo je neutralno, a obrazloženje je sljedeće:

  1. Ne podržavaju se odredbe o plaći/naknadi (remuneration) koja se mora isplaćivati upućenim radnicima jer nije adekvatno pojašnjena, široko i načelno je određena, te sustav administrativno komplicira, a ne pojednostavljuje što je trebao biti cilj ovih izmjena direktive.
  2. Podržava se izjednačavanje uvjeta za radnike koji se upućuju preko agencija za privremeno zapošljavanje i domaćih radnika na tržištu na koje se upućuju.
  3. Podržava se lex specialis za promet.
  4. Podržava se rok za prilagodbu od tri godine, idealno bi bilo 5 godina.

Zaključno, važno je na jedinstvenom tržištu osigurati istu plaću za isti posao jer na taj način nema privilegiranog pristupa, a konkurira se kvalitetom, izvrsnošću, brzinom i cijenom, ali ne na teret prava radnika. Međutim, kada su na tom istom jedinstvenom tržištu države s ogromnim razlikama u razvijenosti ne možemo regulativom nametati standard većih plaća. One moraju proizaći iz gospodarskog rasta i ekonomskog standarda. Nametanje regulativom može dovesti do gubitka posla i radnih mjesta.

Neno H

Molimo Vas da se prilikom komentiranja članaka pridržavate Internet bontona, odnosno da poštujete tuđe mišljenje te da vam kritike budu konstruktivne. U komentarima je zabranjena samopromocija bilo koje vrste. Svako kršenje pravila komentiranja rezultirati će brisanjem komentara ili zabranom daljnjeg komentiranja.

HR News

HRnewHR logo

HR News je neovisni istraživački portal u vlasništvu fizičke osobe. Svi objavljeni članci činjenično su potkrijepljeni dokazima. Svaki autor osobno odgovara za iznesene neistine suprotno objavljenim Uvjetima korištenja i stavci o odgovornosti.

Web stranica HRnews.hr koristi kolačiće kako bi omogućili bolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice HRnews.hr kliknite na Slažem se